Fysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti Kuntokaaressa, asiakkaan kodissa tai muissa liikuntatiloissa. Fysioterapia sisältää alkututkimisen, toteutuksen suunnittelun, apuvälinetarpeen arvioinnin, väliarvioinnit ja lausunnot asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Erilaisissa neurologisissa sairauksissa tarvitaan fysioterapeutin erityisosaamista. Neurologisesta fysioterapiasta hyötyvät muun muassa Ms, AVH (aivo- ja toispuoli-halvaus), erilaisia lihastauteja sairastavat, Parkinsonin tautia sairastavat, CP-vammaiset, kehitysvammaiset sekä tapaturmissa neurologisia oireita saaneet saaneet (aivo-, selkäydin- ja hermovammat). Olen erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan (Bobath- ja Affolter-terapiat).

ORTOPEDINEN, TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN FYSIOTERAPIA

Olen erikoistunut ortopediseen fysioterapiaan ja jatkuvalla lisäkoulutuksella olen ylläpitänyt osaamiseni ajanmukaisella tasolla. Olen perehtynyt monipuolisesti fysioterapiaan selkä-, olkapää-, polvi-, lonkka- ja nilkkaleikkausten jälkitiloissa sekä keinonivel- ja luudutusleikkausten jälkitiloissa, joiden parissa olen työskennellyt vuosikymmeniä. Nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman sekä turvotuksen poistamisessa yksilöllinen, ohjattu fysioterapia nopeuttaa toimintakyvyn palautumista.

Kuntokaaressa on käytössä Physio Touch -laite, jonka avulla leikatun tai vamma-alueen aineenvaihdunta saadaan aktivoitua ja kuten lymfahoidossa imunestekierto kiihtyy vähentäen turvotusta, joka on yleensä suurin este nivelen hyvälle liikkuvuudelle.

Jokaisen on tärkeää huolehtia omasta kuntoutuksestaan erilaisten luu-, nivel- tai jännerakenteisiin kohdistuneiden leikkausten jälkihoitona. Myös erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista (esim. välilevypullistuma, niska-hartiakivut ja kulumasairaudet) kärsivät työikäiset hyötyvät ortopedisestä fysioterapiasta.

ALLASTERAPIA JA ERITYISUINTI

Eri asiakkaat hyötyvät allasfysioterapiasta, jossa asiakkaan oirekohtaista fysioterapiaa toteutetaan terapia-altaassa. Henkilö, jonka lihasvoimat ovat heikot, hyötyy veden keventävästä vaikutuksesta ja spastisuus lievittyy avustetussa liikeharjoittelussa vedessä. Reumaatikot, neurologista sairautta sairastavat, nivelleikkauksista toipuvat ja selkäongelmaiset hyötyvät
allasharjoittelusta. Kuntokaaressa erityisuinninohjaus toteutetaan yksilöterapiana.

Someron uimahalli

AKUPUNKTIO

Erilaisia kiputiloja ja lihaskireyksiä voidaan hoitaa vanhaan kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluvan akupunktion avulla. Se edistää elimistön aineen- vaihduntaa ja vähentää turvotusta. Hoito toteutetaan kerran viikossa 3–4 kerran hoito- jaksona, kertakäyttöisillä neuloilla. Jatko määräytyy asiakkaan tuntemuksista ja hoito- vasteesta.

Fysioterapeutti Heidi Tiirakari on suorittanut akupunktiokoulutuksen vuonna 1998 Tampereella ja käynyt akupunktion jatkokoulutuksen Shanghaissa vuonna 1998.

PHYSIO TOUCH KLINIKKA

Physio Touch® -laitteen käytöllä on samankaltaisia vaikutuksia kuin lymfahoidoilla. Sen avulla saadaan imunestekierto aktivoitua, kiputiloja lievitettyä sekä raajojen ja nivelten turvotusta alennettua. Hoidossa liikutetaan imukuppia hoidettavalla alueella täysin kivuttomasti.

Tästä hoidosta hyötyvät seuraavat asiakasryhmät: nivel- ja keinonivelleikkausten jälkitilat (turvotus) palovamma- ja tapaturmamurtumien jälkitilat ja arpien hoitoreuma- ja fibromyalgia-asiakkaatlihaskalvojen eli faskioiden venyttävää käsittelyä tarvitsevaturheilu- ja liikuntavamma-asiakkaat.

TEIPPAUS

Kinesioteippaus normalisoi lihaksen ja/tai jänteen toimintaa, tukee paranemista ja lievittää turvotusta. Teippaus pysyy noin viikon, ja se kestää hikoilua, uinnin ja saunomisen.


Dynamic Tape on erittäin elastinen teippi, joka venyy kaikkiin suuntiin. Dynaamisessa teippauksessa tuetaan tai vastustetaan normaaleja liikemalleja. Samalla dynaaminen teippaus optimoi ja tehostaa kehon toimintaa sekä liikkeen tuottamista.

Valittu teippaustekniikka perustuu asiakkaan huolelliseen alkututkimukseen. Fysioterapeutin tieto anatomiasta ja biomekaniikasta antaa parhaan pohjan teippauksen hyödyntämiseen.

FASCIA MANIPULAATIO

FM on lihas-, luu- ja sidekudoskalvojen käsittelyä, joka pohjautuu L. Steccon kehittämään käsin tehtävään menetelmään. FM:ta voidaan käyttää erilaisissa kiputiloissa, tuki- ja liikuntaelimistön häiriöissä, leikkausten- ja vammojen jälkitiloissa sekä erilaisissa liikkeen tuottamisen häiriöissä. Lue lisää menetelmästä osoitteessa www.fasciamanipulaatio.fi.

SPIRAALI STABILAATIO (SPS) Somerolla

Harjoittelussa käytetään SPS-vastuskuminauhoja. Harjoitteet tehdään pääasiassa seisten tai istuen. Harjoitteet sopivat myös hyvin pyörätuoliasiakkaalle. SPS soveltuu erityisesti selän ja raajojen toiminnallisten häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja terapiaan. Lisäksi SPS soveltuu hyvin kehon hallinnan ja tasapainon parantamiseen. Tarkoin suunnitelluilla liikkeillä eri lihasketjuja voidaan harjoittaa, vahvistaa, rentouttaa ja venyttää. Lue lisää osoitteessa www.spiraalistabilaatio.fi SPS-tunneille otathan mukaan jumppa-alustan, pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin ja käytä omia harjoitusvälineitäsi, jos mahdollista.

Hinnat:10 kertaa 110 €, yksittäinen tunti 13 €, maksu käteisellä myös liikuntasetelit käyvät!

Tiedustelut Heidi puh. 050 566 7856.


PILATES SOMEROLLA JA KOSKI TL

Joseph Pilates (1880–1967) kehitti kehon- ja ryhdin hallintamenetelmän, joka perustuu keskivartalon ja syvien lihasten hallintaan yhdessä pinnallisten lihasten kanssa. Keskittyminen, hallinta, keskustan käyttö, hengitys ja liikkeen jatkuminen korostuvat Pilates-harjoitteissa. Pilates-harjoittelu sopii kaikille aikuisille ja erilaisista leikkauksista tai vammoista kuntoutuville. Pilates-harjoitukset sopivat hyvin ikääntyville, selkäongelmaisille, hengityselinsairaille tai nivelkulumia ja -jäykkyyttä sairastaville.

Pilatestunti kestää 60 min. Ota mukaan alusta ja pue yllesi mukavat liikuntavaatteet. Ota mukaan myös lämmin pusero tunnin lopussa pidettävää rentoutusta varten.

HUOLEHDITAAN TOISISTAMME YHDESSÄ LIIKKUEN!


Hinnat:10 kertaa 110 €yksittäinen tunti 13 €, maksu käteisellä myös liikuntasetelit käyvät!

YKSILÖ- TAI RYHMÄPILATES

Varaa henkilökohtainen tai oman ryhmän Pilates-ohjaus, oman tarpeesi ja sopimuksen mukaan.

TIEDUSTELUT Heidille numeroon 050 566 7856.

Lue Facebook-sivuiltamme lisää Pilates-tunneilla käytössä olevista välineistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

KYSY LISÄÄ NUMEROSTA 050-5667856